Hack Rebirth Heroes v0.0.24 MOD MEGA

tải Rebirth Heroes v0.0.24 MOD MEGA miễn phí phiên bản mới nhất.

LINK DOWNLOAD:

Mshare: Download

2speed: Download

Driver: Download

▶ Hãy tạo Avengers của riêng tôi với anh hùng đặc biệt!
chiến đấu giai đoạn được chơi tự động bởi 4 anh hùng đã có một loạt các tài sản và nghề nghiệp!
Lên cấp bằng cách thu thập vàng với cuộc chiến tự động! Thúc đẩy chính mình bằng cách thu thập những tinh hoa của các thuộc tính!
Nâng cấp sức mạnh của anh hùng với chương trình khuyến mãi!
Thách thức những giai đoạn vô hạn sử dụng anh hùng nâng cao!

▶ Tăng cường vô hạn với sự tái sinh! Grow vô tận!
Revive những anh hùng ngày hôm nay và cố gắng phá vỡ giai đoạn khó khăn một lần nữa; được bản chất của tài sản và lông của tăng cường; củng cố các anh hùng! Go Go!
Kẻ thù vẫn còn vì nó là nhưng anh hùng của tôi đang nhận được thậm chí mạnh mẽ hơn! Sự tiến bộ của giai đoạn thậm chí…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*